Radhe Radhe Shyam

Raadhe Raadhe Shyaam Govinda Raadhe Jai Shree Raadhe
Govinda Raadhe Raadhe Shyaam Gopaala Raadhe Raadhe